Nye Corona tiltag

Nye Corona tiltag

Kære medlemmer


Vi har nok alle set og hørt om de nye tiltag, der er indført af regeringen med effektuering henholdsvis mandag og torsdag i uge 44

Hvad betyder det så for vores forening?

I fitness betyder det, at der i fitnesslokalet fortsat må være 12 personer ad gangen. Hvorfor 12 og ikke 10? Reglerne siger 10 personer i én gruppe. I træner enkeltvis eller i grupper under 10 personer. Man kan sammenligne med for eksempel en restaurant.


Det er yderst vigtigt, I stadig booker og melder ankomst med jeres kort. Der skal ikke trænes med mundbind, men vi opfordrer jer til at anvende det så meget som muligt, for eksempel mellem stationerne og ved ankomst/afgang. Dette er ikke et krav i selve fitnesslokalet, men en anbefaling. I skal fortsat være yderst omhyggelige med aftørring/afspritning, AFSTAND og håndhygiejne.


På vores hold har vi et maksimum antal deltagere på 10 personer inklusiv instruktør. Derfor er der kun 9 deltagere pr. hold.

Igen er der ikke krav om mundbind under udførsel, men ellers skal man have mundbind på alle de steder, der er offentlig adgang.


Vores gymnastikhold med deltagere under 21 år er ikke omfattet af forsamlingsforbudet. Derfor fortsætter disse uændret, dog med krav om mundbind i offentlig tilgængelige arealer, med undtagelserne om alder og mundbind. Forældre skal bære mundbind, hvis de ikke deltager på holdet. 


Vi håber på jeres forståelse og henstiller til, at alle løfter i flok og overholder reglerne. Vi må i yderste konsekvens lukke igen, hvis reglerne overtrædes. Derfor vær gode til at gøre hinanden opmærksomme på regler og rammer, hvis I ser nogle, som ikke lige har forstået dem rigtigt. 


Mundbind skal bæres i alle fællesarealer, men må aftages i omklædningsrummene.


På bestyrelsens vegne


Tobias Græbild