Forslag til behandling på generalforsamling 2. juni 2021

Forslag til behandling på generalforsamling 2. juni 2021

Forslag til behandling på generalforsamling 2. juni 2021, IFM fitness og gymnastik

 

Efter henvendelse fra medlemmer stiller bestyrelsen følgende forslag til beslutning:

 

Baggrund for forslaget

Flere medlemmer har henvendt sig og gjort opmærksom på, at de mener, de ikke er blevet orienteret om mulighederne for at få sat deres medlemskab i bero under nedlukningen fra december 2020 til maj 2021. Herved er deres betalte periode løbet ud, og de er ikke blevet kompenseret.

Der er fra foreningens side blevet orienteret om mulighederne for at sætte abonnement i bero på IFM Fitness’ hjemmeside og Facebook side. Undertiden fortæller medlemmerne, at de ikke har orienteret sig på de to medier og argumenterer for, at der skulle havde været rettet direkte henvendelse til hvert medlem om mulighederne via en mail.

 

Da IFM fitness og gymnastik er en forening, mener bestyrelsen, at beslutningen om eventuel kompensation til de medlemmer, der mener ikke at have fået tilstrækkelig information, skal behandles på generalforsamlingen. Baggrunden herfor er, at der ikke for de første tre måneder af nedlukningen i 2021 længere kan søges kompensation for tabte indtægter, herunder medlemskaber, der er sat i bero. Denne kompensation er allerede søgt og bevilliget.

Det betyder konkret, at eventuel kompensation tages af kassebeholdningen.


De drejer sig pt. om to aktuelle henvendelser, men da en beslutning om kompensation danner grundlag for præcedens til alle medlemmers krav om det samme, finder vi i bestyrelsen, at det skal være en medlemsbeslutning, hvorledes kassebeholdningen forvaltes.

 

Tre løsninger foreslås derfor af bestyrelsen til behandling

Alle medlemmer tilbydes:

 

  1. Fuld kompensation for den betalte periode, for manglende træning i luknings-perioden, omsat til forlængelse af aktivt medlemskab i betalt periode, dog højst luknings-perioden.
  2. Halv kompensation for den betalte periode, for manglende træning i luknings-perioden, omsat til forlængelse af aktivt medlemskab i betalt periode, dog højst luknings-perioden.
  3. Ingen kompensation.