IFM’s hovedbestyrelse

IFM består af en hovedafdeling og afdelinger, der har hver sit idrætslige formål. Hovedafdelingen er det koordinerende led mellem afdelingerne.

Hovedforeningen ledes af hovedbestyrelsen, der består af op til 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer, samt en repræsentant for hver afdeling. Repræsentanterne for de enkelte afdelinger, skal kunne forpligte den enkelte afdelinge i forhold til beslutninger truffet i hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen skal varetage fælles interesser og opgaver i IFM såvel internt som eksternt.