Efter et langt tilløb er IF Midtdjurs nu blevet delt i to foreninger. Det skete torsdag 2. maj, da der blev holdt en ekstraordinær generalforsamling og sideløbende blev stiftet en helt ny forening, der udspringer af IFM.

Baggrunden for opdelingen er et ønske om at adskille driften af faciliteterne – XL Byg Arena, klubhuset, multihallen med mere – fra de idrætslige aktiviteter. Det er et ønske fra Syddjurs Kommune, som gav et pænt tilskud til opførelsen af det nye klubhus, og samtidig har det en række fordele at have to foreninger. Til driften og udviklingen af bygningerne blev foreningen Ryomgård Kultur- og Fritidscenter stiftet. Efterfølgende blev der holdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægterne i IF Midtdjurs blev tilpasset samspillet med den nye forening, og hvor IFMs bygninger blev overdraget til Ryomgård Kultur- og Fritidscenter.

IFM er som tidligere bygget op med en række afdelinger, hvor de forskellige aktiviteter som håndbold, fodbold mere varetages, og en hovedforening, som har til formål at varetage de overordnede interesser for IFM, sikre samarbejde mellem afdelingerne og udvikling af foreningen som sådan. Til bestyrelsen i hovedforeningen blev valgt fire medlemmer: René Uldal, Steen Kirkegaard Bech (kasserer), Tobias Græbild og Peter Juulstrup Lauridsen. Der udestår lige nu en opgave med at finde en formand.

Den første bestyrelse i det nye Ryomgård Kultur- og Fritidscenter består af: Allan Nørgaard (formand), Thomas Gaarden (kasserer), Jonas Hougaard, Dorethe Schmidt Rindom og Matthias Nybro Dichmann Prang.

Her kan du se de reviderede vedtægter for IF Midtdjurs og vedtægterne for Ryomgård Kultur- og Fritidscenter.

I 50 år har IF Midtdjurs været én forening, og i de seneste år har foreningen selv ejet de faciliteter, hvor vores medlemmer dyrker deres idræt og fritidsaktiviteter. Men den tid er ved at være slut nu.

2. maj 2024 bliver, hvis medlemmer altså vil det, en historisk dag set i IF Midtdjurs-perspektiv. Her er det nemlig planen, at IFM bliver til to foreninger. To selvstændige foreninger, men med et tæt samarbejde, der skal give mulighed for at udvikle det vigtige; nemlig idrætten og fritidslivet i Ryomgård og omegn. Samtidig skal det give bedre plads til at udvikle de fysiske rammer, som vores medlemmer har brug for for at dyrke deres idræt og samværet.

IF Midtdjurs består med alle sine underafdelinger, og her bliver det primære og helt afgørende omdrejningspunkt idrætten, motionen og det sociale.

Derudover stiftes der en helt ny forening, som får navnet Ryomgård Kultur- og Fritidscenter. Den nye forenings primære opgave vil være at drive og udvikle de fysiske rammer – det vil sige klubhuset med blandt andet Djurslands Bank-salen, café, fitness og omklædning samt vores idrætshal XL Byg Arena.

En sådan ændring kræver, at en række formalia skal falde på plads. Hovedbestyrelsen i IF Midtdjurs har derfor indkaldt til ikke mindre end tre møder torsdag 2. maj 2024.

  • 18.30 holder vi et infomøde, hvor opdelingen af foreningen bliver forklaret.
  • 19.00 er der stiftende generalforsamling, hvor Ryomgård Kultur- og Fritidscenter bliver til.
  • 20.00 holdes der ekstra ordinær generalforsamling i IF Midtdjurs. Her skal vedtægterne ændres, så de passer til det nye samspil med RKF, og det skal besluttes at overlade IF Midtdjurs’ ejerskab af bygninger til RKF.

Hvis du gerne vil dykke mere ned i, hvordan de to foreninger skal være skruet sammen, kan du se forslagene til de ændrede vedtægter for IFM og forslaget til nye vedtægter i Ryomgård Kultur- og Fritidscenter.

Ændrede vedtægter til IF Midtdjurs

Forslag til vedtægter i Ryomgård Kultur- og Fritidscenter

IF Midtdjurs’ hovedafdeling holder generalforsamling lørdag 25. marts fra 10.00 til 13.00. Generalforsamlingen vil blive afviklet i det nye klubhus, og under mødet vil der være brunch for tilmeldte deltagere. Information om tilmelding samt dagsorden for mødet kommer senere.